Epische Reis #4

Mijn 1e blog op 11 juni vind je HIER ~

Mijn 2e blog op 18 juni vind je HIER ~

Mijn 3e Blog met alle video’s van juni vind je HIER ~

~ ~ ~ ~ ~ Update : Maandag 21 juli 10.45 ~ ~ ~ ~ ~ 

21 juli
Zaterdag werden, terwijl de volwassen olifanten zich tegoed deden aan de gewassen in de velden van China’s zuidwestelijke provincie Yunning, amusante beelden vastgelegd van jonge olifanten die een gevecht naspeelden.  De kudde vertoede de laatste dagen in de bergachtige streek van Shiantoy in het zelfstandig bestuurde district van Yunnan’s Honghe Hani en Yi, dat ongeveer 4 uur rijden westelijk ligt vanaf de provincie hoofdsad Kunming stad.
Zaterdagmiddag, terwijl een milde zomerbries door de bladeren in het dal waaide, ontwaakte de kudde uit een dutje in een suikerbietenveld.  De beelden, gemaakt door een drone die boven de kudde zweeft, toonden hoe de kleine olifanten de jonge toppen van die bieten niet konden bereiken en daarom maar verzandden in spelend stoeierijen terwijl de ouderen zich voedden. Terwijl het ondeugende duo oefende hun Kung Fu kwaliteiten met hun ledematen en slurven kwam een bull olifant hen onderbreken terwijl een vrouwtjesolifant rustig bleef en hun voedsel verorberde.  Een ietwat ouder kalf probeerde het gevecht met zijn slurf te stoppen maar faalde ook.
Over een periode van 2 maanden, heeft de brandweer van Yunnans Bos Brandweer de bewegingen van de kudde nauwgezet gevolgd om haar veiligheid te waarborgen, en die van de mensen in de omgeving. De olifanten verlieten hun originele woonplaats, Xishuangbanna Natuur Reservaat, en startten hun migratie noordwaarts in maart vorig jaar.
19 juli
De kudde van 14 wilde Aziatische olifanten die door China’s zuidwestelijke provincie Yunnan trekt en recentelijk op haar schreden terugkeerde, wat volgens de autoriteiten veroorzaakt wordt door het feit dat de kudde niet kan wennen aan de koudere weersomstandigheden in het noorden. trekt weer zuidwaarts. De olifanten vertoefden in de bossen rondom Stad Shiping in het zelfstandig bestuurde district Honghe Hani & Yi, volgens het hoofdkantoor dat de migratie volgt.
De filmbeelden tonen duidelijk aan dat er verschillende snelheden zijn in verschillende fases van de reis die de kudde aflegt. Het 1e deel van de reis, de start vanaf Xishuangbanna tot aan Pu’er Stad was langzaam vanwege het feit dat het in een van Aziatisch olifanten voorzien gebied was. Eenmaal in het district Yuxi reisde de kudde noordwaarts en omdat dat terrein onbekend was handelde de kudde in een meer opgewonden staat, actiever en sneller.
Na hun ommekeer zuidwaarts nam het tempo van de kudde weer af. Experts zeggen dat Aziatische olifanten in tropische gebieden op lage hoogtes leven. China’s zelfstandig bestuurde zuidwestelijke provincie Xishuangbanna Dai district van Pu’er Stad liggen op een hoogte van 600 – 800 meter, wat zeer geschikt is voor Aziatische olifanten.
Toen de kudde noordwaarts trok, richting Kunming Stad, nam de verhoging fors toe, soms zelfs tot 1800 meter boven zee niveau, dat ver boven acceptabel niveau voor Aziatische olifanten ligt. Gewoonlijk is het zo dat als de hoogte stijgt de temperatuur daalt. Olifanten zijn gewend aan tropische gbieden. Een te koude omgeving, vooral een regenachtige, kan olifanten verzwakken, vooral jonge olifantjes zijn daar gevoelig voor en kunnen zelfs heel snel ziek worden.  Dus is het waarschijnlijk dat, niet in staat zich aan te passen aan het koudere klimaat, de kudde zich genoodzaakt zag de koers van hun migratie te wijzigen. Ook vertelden de experts dat er ten gevolge van de temperatuurwijzigingen andere vegetatie aanwezig is, dus een minder geschikte voedingsbron. Wat olifanten eten in tropische gebieden verschilt enorm van subtropische gebieden, daarbij voorzien de mensen die de kudde bewaken en volgen haar ook van extra’s zoals voedingssupplementen en zout maar proberen ze ook via het opwerpen van barricaden de migratieroute van de kudde bij te sturen, weer zuidwaarts te richten, waar zowel omgeving als voeding beter geschikt is voor de kudde. Aziatische olifanten komen hoofdzakelijk voor in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan. Dankzij intensieve bescherming nam het aantal in het wild sinds 1980 toe van 193 naar plm 300.
18 juli
De kudde van 14 wilde Aziatische olifanten die door China’s zuidwestelijke provincie Yunnan trekt heeft, volgens de autoriteiten, tussen 00.00 en 10.00 op zaterdag 0.8 km afgelegd. De olifanten vertoefden in de bossen rondom Stad Shiping in het zelfstandig bestuurde district Honghe Hani & Yi, volgens het hoofdkantoor dat de migratie volgt. Dat hoofdkantoor houdt strikte veiligheidsregels aan bij het coördineren via 4g communicatievoertuigen om verbindingen met de drones te garanderen en ononderbroken 24-uur contact en bewaking-& volgen te kunnen verzekeren.
De videobeelden tonen aan dat de kudde geen haast lijkt te hebben terwijl het zich te goed doet aan de maisvelden, onderwijl het afdalen van de heuvels en het rusten in de bossen. Vanwege het warme weer zijn de olifanten gedurende meerdere dagen op rij veelvuldig te vinden nabij en in kleine meertjes rondom de boerderijen.
Twee sterke bull olifanten namen de beste positie in de plassen in aan beide kanten terwijl de ondeugende baby-olifantjes, onder de beschermende toezicht van hun moeders, zich vermaakten door om en om in het wter te rollen om af te koelen terwijl hun moeders hen via hun slurven constant met water besproeiden.
De olifanten, die leefden in Mengyanzi Natuur Reservaat van Xishuanbanna  Nationaal Natuur Reservaat, vertrokken in een noordwaarts gerichte migratie in maart vorig jaar. De Aziatische olifanten staan onder hoogste klasse van bescherming in China. komen het meest voor in de provincie Yunnen. Dankzij intensieve bescherming nam het aantal in het wild sinds 1980 toe van 193 naar plm 300.
16 juli
De kudde van 14 wilde Aziatische olifanten die door China’s zuidwestelijke provincie Yunnan trekken heeft, volgens de autoriteiten, tussen dinsdag en woensdag 7,5 km afgelegd.
De olifanten vertoefden in de bossen rondom Stad Longwu in het zelfstandig bestuurde district Honghe Hani & Yi, volgens het hoofdkantoor dat de migratie volgt. Dat hoofdkantoor houdt strikte veiligheidsregels aan bij het coördineren via 4g communicatievoertuigen om verbindingen met de drones te garanderen en ononderbroken 24-uur contact en bewaking-& volgen te kunnen verzekeren.Op Woensdag werden 202 eerste hulp verleners, 111 voertuigen en 19 drones uitgevaardigd om 879 huishoudens te evacueren. Een totaal van 2.36 ton voer werd ter beschikking gesteld aan de olifanten.Maart vorig jaar, verlieten 16 olifanten hun vaste verblijfplaats in het zelfstandig bestuurde district van Xishuangbanna Dai. In November 2020 arriveerde de kudde in het district Mojiang van de stad Pu’er , waar 1 van de koeien beviel van een kalf. Op 16 april 2021 betraden 17 olifanten het district Yuanjiang in stad Yuxi.  Een week later keerden 2 olifanten zich van de kudde af, terug naar het district Mojiand terwijl de overigen hun reis noordwaarts voortzetten.  Midden juni scheen de kudde zo’n 500 km zuidwaarts in de provincie om te keren.Aziatische olifanten staan onder hoogste klasse van bescherming in China. komen het meest voor in de provincie Yunnen. Dankzij intensieve bescherming nam het aantal in het wild sinds 1980 toe van 193 naar plm 300.
15juli
De 14 koppige kudde wilde Aziatische Olifanten werden gespot toen ze in een adrenaline kick een heuvel afgleden in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan. Deze olifanten zwerven al geruime tijd in een klein deel van deze provincie rond, maakten deel uit van een grotere groep die leefde in het Mengyangzi Natuur Reservaar van het Xishuanbanna Nationaal Natuur Reservaar, dat in een noordwestelijke migratie vertrok in maart vorig jaar.

Zondag trof men deze kudde aan in het district Lancang in een soort van jolige bui een ontspannen weekend vierend, de heuvels van Pu’er Stad afglijdend.  Het ondeugende gedrag van de olifanten trok de aandacht van lokale bewakings- & volgteams, die via het gebruik van camera’s en drones het hele gebeurden filmden rond 19.00.  Zoals te zien is in de filmopnames, leken de olifanten een beetje huiverig voor de steile heuvels en gingen op hun achterknieën alsom hun tempo te vertragen en op veilige manier in het suikerrietverld te belanden.

Hun glij-avontuur heeft echter wel oogstschade veroorzaakt en volgens Zhou Zhitao, directeur van de Wildlife Beschermings Afdeling van Pu’er Bos- & Grasland Bureau, zijn lokale autoriteiten gelijk begonnen met het schadeloosstellen van de eigenaren van de betroffen velden.

13 juli
Een gewond baby-olifantje werd gered uit een theeplantage op 10 juli in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan nadat een kudde wilde olifanten het zelfstandig bestuurde Puwen Stad in het district  Xishuanbanna Dai had verlaten. Dorpsbewoners hadden het achtergelaten kalf gevonden op de theeplantage. Een onbemand luchtvoertuig had ontdekt dat het kalf aan het linkervoorbeen verwond was en dat die wond ontstoken was aan het zweren. Zou die wond niet tijdig behandeld worden zou het levensbedreigend kunnen zijn.

– – tekst in geel: 
Toen we naar de locatie gingen om een diagnose te stellen constateerden we dat de baby-olifant dat het ongeveer 2 maanden oud was. Het heeft een wond aan de linkervoorbeen, al meerdere dagen oud. Het is mogelijk dat hij aan zich aan bamboe heeft verwond en dat die wond langzaam is gaan infecteren.- – 

Omdat het terrein erg vol was en het olifantje erg agressief, maakte het team zich ernstig zorgen over of de schreeuw van het baby-olifantje ertoe zou kunnen leiden dat de kudde terug zou keren om zich te bemoeien met de reddingsoperatie en zelfs slachtoffers te veroorzaken.
Op 10 juli om ongeveer 11.40 betrad de gewonde baby-olifant een milder terrein, een bananenbos, bevorderlijker voor de redding. 6 reddingsmedewerkers sloten het olifantje onmiddelijk in en bonden het aan een touw en nadat men het dier behandeld had laadde men het in een truck waarna het vervoerd werd naar een Aziatische Olifanten Fok- & Redcentrum zo’n 100km verderop.
Het gewonde kalf is zo’n 1.10 hoog en weegt 180 kg.

–  – tekst in geel: 
We gaven het dier anti-biotica en ontstekingsremmers want de wonden zagen er nog steeds erg naar uit. We geloven dat met een verlenging van behandeling het dier volledig zal genezen – – 

Na ettelijke behandelingen verkeerde het olifantje in goede fysieke en mentale conditie

13 juli
Dichte begroeiing en moeilijk begaanbaar terrein, waar drones niet kunnen landen, hinderen het volgen van de 14 koppige zwervende kudde wilde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan. Volgens het team dat verantwoordelijk is voor het volgen heeft de kudde zich tussen maandagochtend vroeg en later in de maandagochtend 4,5 km verplaatst tot het uiteindelijk een rustpauze nam in een bos nabij Longzhai stad, dat valt onder het zelfstandige bestuur van Honghe Hani en Yi.
Volgens het hoofdkwartier wordt het volgen van de kudde via de drones door de dichte bossen en steile heuvels bemoeilijkt, daarom heeft men er een expert in Aziatische olifanten bij gehaald die het bewakings-& volgteam zal bijsturen waar nodig, momenteel is de 14 koppige kudde binnen bewakings- & volgbereik. De afgelopen dagen bewoog de kudde zich over de bergen die de grens vormen tussen het district Shiping, district van Honge ende Xinping & Eshan districten van buurtstad Yuxi.
De kudde heeft nu meer dan 30 dagen en in rond Yuxi stad vertoeft en daarbij 330 km afgelegd voordat het Honghe district bereikte.
Volgens het hoofdkwartier, verkeert de bull olifantie, die zich van de kudde had afgescheiden en was gevangen en teruggestuurd naar het oorspronklijke verblijf in het Xishuanbanna Nationaal Natuur Reservaat in Xishuanbanna van het zelfstandige bestuur Dai op 7 juli, in goede conditie.
De olifanten, die leefden in Mengyanzi Natuur Reservaat van Xishuanbanna  Nationaal Natuur Reservaat, vertrokken in een noordwaarts gerichte migratie in maart vorig jaar.
12 juli
De rondtrekkende kudde wilde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan nam zaterdag een pauze in de bossen nabij Yuxi stad om daar te genieten van een aangename stof- & modderbad. De olifanten werden gespot tijdens hun rust in een modderkuil en terwijl de familieleden modder over elkaars ruggen gooiden vermaakten de baby-olifanten zichzelf door zelf in die modderkuil over elkaar heen te buitelen.
Volgens de experts doen olifanten dit om zichzelf af te koelen en hun huid tegen de zon te beschermen.
In de video lijkt het alsof 2 van de baby-olifantjes niet zo veel zin hebben de modderkuil te verlaten, de ene was nog aan rollen terwijl de andere een dutje deed, toen de kudde de reis wilde voortzetten. De jongen waren nog volledig in de speel- & pleziermodus met hun modderbad. Tenslotte werden de twee ondeugden door een familielid terug bij de kudde gehaald.
De olifanten, die leefden in Mengyanzi Natuur Reservaat van Xishuanbanna  Nationaal Natuur Reservaat, vertrokken in een noordwaarts gerichte migratie in maart vorig jaar.
11 juli
Het bewakings-& volgingsteam van de 14-koppige zwervende kudde wilde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan heeft weer fascinerende beelden kunnen vastleggen, waaronder een teder en ontroerend moment waarin één van de baby-olifantjes een andere baby-olifant begroette met een lichte tik van zijn slurf. Deze hartverwarmende beelden werden vastgelegd op vrijdag door het team van Yunnan’s provinciale bosbrandweer.  Na een lang reisdag koos één van de moeders een vrij afgelegen plek om haar jong te voeden en terwijl dat jong zoogde, passeerde een ander jong dat de moeder begroette door haar aan haar oor aan te raken. De baby-olifant stopte net met zuigen en strekte zijn slurf uit om het bezoekende medekudddelid vriendelijk te begroeten.
Experts zeiden dat dit gedrag een soort van intieme verwantschap vertegenwoordigt onder olifanten wat bedoeld is om positief gedrag te stimuleren en gezamenlijke gevoelens te versterken, vergelijkbaar met hoe mensen met elkaar omgaan en elkaar begroeten.
Momenteel begeeft de kudde zich in de bergachtige omgeving op de grenzen van Shiping, Xinping en Eshan districten in de provincie Yunnan.
In totaal is de kudde zo’n 30 dagen in en rond de stad Yuxi verbleven en gedurende de afgelopen maand heeft de kudde zo’n 330 km afgelegd.
Het bewakings- & volgingsteam heeft ook allerlei veranderingen nauwgezet gevolgd en in vroege stadia de overheid en lokale instanties op de route gesignaleerd waar de kudde naar toe op weg was. Bovendien, volgens het hoofdkwartier, is een olifant, die zich al eerder afscheidde van de kudde, in goede conditie teruggekeerd naar het Xishuanbanne Nationaal Natuur Reservaat .
10 juli
De kudde zwervende wilde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan, lijkt enorm te genieten van haar reis. Vrijdag speelde de kudde zelfs voor de lol in de modder in het district Xinping. Niet alleen speelden de olifanten in de modder, ook raakten een paar verzeild in een ‘ klein gevecht’. Alhoewel dit gevecht totaal niet geweldadig was werden de kleintjes wel van zeer dichtbij door hun moeders omringd en zo doende beschermd.
De olifantenkudde heeft de afgelopen dagen doorgebracht in het dicht begroeide bosgebied van het district Xinping.
Wanneer het heter wordt gaandeweg de dag dan duikt de kudde  het bos dieper in wat het volgen met de drones nog moeilijker maakt. Om ook dit obstakel te tackelen moet het team intensiever aan de slag om de kudde niet uit het oog te verliezen van de middag tot in de nacht.
De olifanten, die leefden in Mengyanzi Natuur Reservaat van Xishuanbanne Nationaal Natuur Reservaat vertrokken in een noordwaarts gerichte migratie in maart vorig jaar.
10 juli
Een adembenemend moment vond plaats tussen China’s beroemde zwervende kudde olifanten en medewerkers van het team dat de olifanten volgt en bewaakt tijdens  hun migratie toen beide partijen oog in oog met elkaar kwamen te staan woensdag. Luchtopnames van een drone tonen dat tijdens een wandeling op een zandweg in het district Xinping van Yuxi stad, een geschrokken olifant plotseling een ommekeer maakte en daarbij dat oog in oog moment schiep met die medewerkers die op dat moment slechts 20 meter van de olifanten verwijderd waren. Het bewakings- & volgteam trok de aandacht van de betreffende olifant die vervolgens zijn oren spitste, met zijn staart zwaaide om signalen op te pikken of er wel of niet gevaar dreigde.
De olifanten, die leefden in Mengyanzi Natuur Reservaat van Xishuanbanne Nationaal Natuur Reservaat vertrokken in een noordwaarts gerichte migratie in maart vorig jaar.
,
10 juli
De 14-koppige zwervende kudde wilde Aziatische olifanen in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan is 12.6 km rondgetrokken vertelden de autoriteiten donderdag. De bull olifant die zich een maand geleden van de kudde afscheidde is woensdag terug geleid naar het Xishuanbanna Nationaal Natuur Reservaat terwijl de 14 overgebleven olifanten noordoostwaart trokken richting Yangwhu stad in het Yinpin district van Yuxi stad tussen woensdag 17.00 en donderdag 17.00.
Hemelsbreed was het afstandverschil met een dag eerder slechts 100m. Zowel de olifanten als lokale bewoners zijn veilig
Ondertussen, om de veiligheidsgaranties te versterken, werden de lokale bewoners door het hoofdkwartier ingelicht over gewoontes van olifanten en werd hen verzocht veiligheidsmaatregelen te nemen.
Gedurende het rondtrekken van de kudde werden 175 BHV-ers en politie-agenten ingezet, 4412 vanuit 1044 huishoudens mensen geëvacueerd, en werd 1000 kg voedsel voor de olifanten beschikbaar gesteld die dag. Ook werden 400 voertuigen met 800 mensen geadviseerd om te keren
9 juli
Op woensdag, liep de 14-koppige kudde van zwervende wilde Aziatische olifanten, voorzichtig onder een viaduct door, dat al was voor haar migratie was afgesloten. Terwijl de kudde verder zuidoostwaarts trekt in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan. De Kunmin-Mohan snelweg was dinsdag al afgesloten toen de bewakings-& volgteams aan hadden gegeven dat de kudde tijdens haar trektocht daar hoogstwaarschijnlijk langs zou gaan, om te voorkomen dat de olifanten zouden schrikken of beangstigd zouden worden, om zo de meest geschikte gelegenheid te scheppen voor de olifanten om die plek te passeren. Echter, de olifanten negeerden het en namen een grote omweg over een bergachtige omgeving op zoek naar voedsel te gaan, dat 2 extra uren in beslag nam. De volgende dag kwam de kudde dichterbij de afgesloten snelweg op ongeveer 500m afstand maar keerde er toen vanaf. Woensdagnacht filmde een infraroodcamera het magische moment dat, na tijden van treuzelen, wachten, observeren en peilen, om 22.00, het 1e deel van 12 olifanten begon aan de oversteek onder die snelweg door terwijl er 2 achterbleven. De 12 wachtten geduldig in de kleine uurtjes op donderdag.
8 juli
2 Vrouwelijke leden van de zwervende kudde wilde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan startten een gevecht dat later door een bull olifant beslecht werd. Volgens de experts zou dit gevecht, dat plaatsvond op dinsdag tijdens een rustmoment van de 14-koppige kudde in een bos nabij de zelfstandige staat Guishan van Xinpin Yi en Dai in Yunnan. gaan om de positie binnen de groep van de koeien.
De filmbeelden binnen de 24-uurs dronesopnamen toonden dat de ene olifant uit het niets de andere begon op te jagen, elkaar in de neuzen bijtend, elkaar schoppend, de ene trok de andere zelfs aan de staart met haar slurf. De bull olifant was vanaf het begin van het gevecht aan het bemiddelen door hoofd en neus te gebruiken in een poging de dames te kalmeren, zijn lichaam gebruikend in een poging de dames van elkaar te scheiden.
Shen Qingzhong, een hoofdingenieur van het Xishuanbanne Nationaal Natuur Reservaat, vertelde dat zulke ruzies onder kuddeleden normaal, instinctief, dierlijk gedrag is.
Chen MIngyong, een professor aan een Yunnan Universiteit, vertelde dat het heel gewoon is dit soort gevechten te zien tussen bull olifanten, die wel een hele dag kunnen duren, maar dat het voor het eerst is dat hij dit bij vrouwelijke olifanten ziet, ook hij sluit zich aan bij het eerdere vermoeden van de vorige medewerkers, dat deze twee koeien vechten om hun status in de kudde.
_ _ _ tekst in geel : Chen Mingong: “Alhoewel kuddeleden elkaar zouden helpen, elke olifant heeft een plek in de kudde zoals bijv de leider ervan. Het starten van een gevecht is om te proberen hogerop in rang te komen en superioriteit vast te stellen. Het bewakings-& volgteam van de provinciale brandweer zeiden dat zij in eerste instantie dachten dat de olifanten gewoon aan het spelen waren maar zich later hadden gerealiseerd dat het een gevecht was en bezorgd raakten toen ze hadden gezien dat één van de olifanten was gevallen tijdens het achter elkaar aan zitten. We waren erg gespannen, bezorgd om de olifanten. Toen zagen we een bull olifant bemiddelen, zoals een mens dat ook doet, tussen de beide koeien. Weer later stonden beide dames naast elkaar, zichtbaar weer verzoend. Dat wij dat zagen luchtte ons uiteraard enorm op
8 juli
De bull olifant die zich een maand geleden van de kudde zwervende wilde Aziatische olifanten afscheidde, kwam afgelopen woensdagmiddag terug aan in Xishuanbanna Nationaal Natuur Reservaat in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan.
De olifant, samen met de 16 anderen van de kudde, verliet het reservaat in Xishuanbanna vorig jaar en trok noordwaarts.
Twee leden van de kudde keerden begin dit jaar terug naar het reservaat na een reis van meer dan 500 km.
De bull olifant verliet de kudde op 6 juni terwijl de 14 koppige kudde nog zwerft in het Xinping district van Yuxi stad.
Volgens het hoofdkantoor dat verantwoordelijk is voor het volgen van de migratie van de kudde, bleef de bull, gedurende 32 dagen, achter in de buitenwijken van de provincie hoofdstad Kumming nabij buurstad Yuxi, zo’n 72 km van de kudde verwijderd.
Op 5 juli kwam hij binnen in de gemeenschap van Yuxi Zanbantang., slechts 300m vanaf de autosnelweg en 200m vanaf de Kumming-Yuxi Hoge snelheidstrein spoorlijn.Ambtenaren van het hoofdkantoor vertelde dat ze in de ochtend hadden besloten de olifant te vangen, vanuit veiligheidsoverwegingen omdat het te risicovol werd geacht en men conflicten wilde voorkomen. Om 15.00 uur kon het natuurreservaat melden dat de olifant in goede conditie verkeert.
De 14 andere olifanten reisden woensdag 16.4 km zuidwestelijk nabij een bos in Yangwu stad in het Xinping district.
Een totaal van 1.614 mensen van 462 huishoudens werden woensdag geëvacueerd, 4.4 ton voedsel en 12kg zout werden in het gebied aan de olifanten verstrekt.
8 juli
Een beschermings- & volgingsteam dat verantwoordelijk is voor het volgen van de zwervende wilde Aziatisch olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan heeft constant te maken met tal van obstakels die haar taak bemoeilijken. De moeilijk doordringbare bossen, amper geen tot landingsmogelijkheden, ruwe paden, rikante acties en het overbruggen van tal van uitdagingen om de kudde te volgen via de drones, de kudde ook veilig en gezond te houden, terwijl er de meest onverwachte obstakels opduiken op de meest onverwachte momenten … is de hoofdtaak van het team; het communicatiesignaal op afstand verbonden te houden onder de meest gruwelijke omstandigheden in met bos overwoekerde bergachtig gebieden .
Ten tweede is het extreem moeilijk voor het team te voorspellen welke route de kudde in een later stadium zal kiezen. Olifanten kunnen over berg en door dal zwerven, wat moeilijk is voor de teamleden, omdat zij de kudde daar niet kunnen volgen vanwege het zware apparatuur dat zij moeten dragen / verplaatsen.
Een derde moeilijkheidsgraad waar het team mee te maken krijgt is de hitte. Lokaal kunnen in de zomer temperaturen oplopen tot gem. 35-38 graden. Ondanks dat de teamleden petten dragen, beschermen deze hen niet tegen de verzengende hitte, afgezien van het feit dat het team verplicht is hun uniformen conform regels te dragen.
_ _ _ tekst in geel:
Als het te warm is, kunnen we genieten van de schaduw onder de bomen als de olifanten onder de bomen in de schaduw rusten, maar als zij weer opstaan en verder gaan moeten we daar wel alert op zijn en hen volgen.
7 juli
De zwervende kudde wilde Aziatischt olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan, die inmiddels wereldwijd online gevolgd wordt, vond dinsdag een tijdelijke verblijfplaats nabij een waterplaats. De kudde trok in de vroege dinsdagochtend plm. 4 km zuidwestwaarts en namen uiteindelijk een rustpauze vlakbij de Yani rivier in Yuxi stad om zich tegoed te doen aan een overvloed aan voedsel en water.
Ook de zwervende bull bevindt zich in Yuxi stad, zo’n 68km ten nooroosten ten opzichte van de kudde waarvan hij zich 32 dagen geleden afscheidde, ook in de nabijheid van waterbron en is gezien terwijl hij speelde met en  tussen palmbomen in een landbouwgebied.
De dieren staan onder een A-status bescherming in China en staan geregistreerd als bedreigd met uitsterven, ook op de IUCN; International Union for Conservation of Nature; De rode lijst voor met uitsterven bedreigde soorten.
6 juli
De jonge bull olifant die zich 30 dagen terug van de zwervende kudde in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan afscheidde, verkeert in goede conditie. Met voldoende voedelvoorziening beweegt hij zich voorwaarts in het Hongta district van Yuxi stad in het centrale deel van Yunnan.
Op 28 juni, bewoog de kudde van 14 dieren zich snel in het Eshan district in Yuxi toen hij zich plotseling ook ineens op dezelfde tijd zuidwaarts begon te begeven. Op dezelfde dag dus, werden zowel de kudde als de eenling gespot op 2 verschillende locaties in Yuxi stad.
Volgens Wang Jie, hoofd van het zoek- & volgteam van de Aziatische olifantenkudde, was dit al de 2e keer. Dit zou, volgens vele experts, eerdere verklaringen kunnen bevestigen dat zowel de kudde als de bull nog steeds in staat zijn met elkaar te communiceren via infrageluidsgolven waarmee informatie verzonden / ontvangen kan worden over een afstand van plm 20 km of op een andere manier.
Het team van experts dat aandacht heeft besteed aan de activiteiten van de bull olifant gelooft dat hij zich in een fase van toenemende opstandigheid bevindt en gedurende deze periode van het gescheiden van de kudde zijn, nam dat snel toe door overvloedig voedselvoorraad. .
Uit huidige waarnemingen lijkt het niet waarschijnlijk dat deze bull van plan is terug te keren naar de kudde
5 juli
De 14 koppige kudde zwervende wilde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan heeft diens reis zuidoostwaarts voortgezet.
Tussen zaterdag 17.00 uur en zondag 17.00 bewoog de kudde zich voort nabij de stad Huanian in het district Eshan en nadert nu de grens tussen de districten van Eshan en Yinping van de stad Yuxi.
De bull, die zich 30 dagen terug afscheidde, bevindt zich nu op 60 km afstand in het Hongta district van Yuxi stad.
De kudde is vanochtend (maandag) het district Xinping binnengekomen.
Zowel olifanten als bewoners zijn veilig,
De Olifanten bereikten een voederplaats waar zij en de baby-olifanten samen genoten van heerlijk, speciaal voor hen bereid, voedsel.
Om toekomstige kuddebeweging te kunnen blijven volgen hebben de provinciale autoriteiten van Yunnan de stad Yuxi geïnstrueerd om hoofdkwartieren op te zetten aan de grenzen van de districten van Eshan en Xinping.
Ten gevolge van de start van het regenseizoen in de provincie Yunnan zijn overal paddenstoelen in groten getale begonnen te groeien. Dit trok veel mensen aan de bergen in te gaan om ze te plukken. Het hoofdkwartier (dat zich bezighoudt met het volgen en beschermen van de kudde en mensen) overrede 96 voertuigen met daarin 274 mensen, die het bergachtige gebied in wilden gaan, om te keren. Hen vooral wijzend op het feit dat ze zich zeer dichtbij het gebied bevonden waar de olifanten zich ook bevonden. Hen dringend verzochten de regels op te volgen om conflicten tussen olifanten en mensen te voorkomen.
5 juli
De kudde zwervende wilde Aziatische olifanten reisde in de 24 uur tussen vrijdag en zaterdag 15,5 km zuidoostwaarts in China’s zuidoostelijke provincie Yunnan. De kudde bleef zich voorwaarts bewegen in de bossen van de stad Huanian in het district Eshan en nadert nu de grens tussen de districten Eshan en Xinping van de stad Yuxi. De olifant die zich 29 dagen geleden van de kudde afscheidde bevindt zich op 54.3 km afstand in het district Hongta van de stad Yuxi.
Alle 15 olifanten bevinden zich op veilige afstand van bevolkte regio’s en binnen de bereikbare bewakingsmogelijkheden.
Om toekomstige kuddebeweging te kunnen blijven volgen hebben de provinciale autoriteiten van Yunnan de stad Yuxi geïnstrueerd om hoofdkwartieren op te zetten aan de grenzen van de districten van Eshan en Xinping.
Zaterdag hebben 233 BHV-ers en politie-agenten 1071 mensen geëvacueerd en werd de kudde voorzien van 2000kg voer en 2.2 kg zout.
4 juli
Volgens het team van dat de kudde volgt gaat dat volgen van de olifanten niet altijd even gemakkelijk en vlekkeloos. Eerder deze maand verloor het team zicht op de kudde door zeer slechte weersomstandigheden. Sinds 1 juli heeft het district Eshan van Yuxi stad in Yunnan provicinie met zware regenval te kampen waardoor het zicht beperkt werd naar minder dan 50 meter.  Door die zware regen en ondoordringbare mist was het voor de drones onmogelijk om op te stijgen, laat staan dat men de exacte locatie van de kudde kon bepalen.
Het voorste bewakingsteam voerde gedurende 6 uur, tijdens regen en mist, een intensieve zoekactie uit. Op vrijdag om 20.10 besloot de provinciale brandweer van Yunnan zowel haar grond- als luchtmethodiek te gebruiken om de locatie van de kudde te bepalen.
De grondgroep onderzocht hoofdzakelijk de olifantenmest en voetstappen om een idee te krijgen van in welke richting de kudde zich ongeveer aan het bewegen was.
De luchtgroep gebruikte infraroodfunctie van de drones om de bergen en bossen te scannen.– – -“geel gekleurde tekst in video”:  Li Peng (lid van het volgteam) vertelt:
Voor ons volgers, kun je wel zeggen dat de drones net zo belangrijk zijn als onze ogen, we moeten ze ten allen tijde beschermen. Het opstijgen, het landen, het beter kunnen volgen van de olifanten. We zetten de drone op het voertuig en ik moet het vasthouden op deze manier. – – –  In het geval van een onsuccesvolle drone-zoekactie, kunnen teamleden alleen maar vertrouwen op infrarode kijkmiddelen om het zoeken voort te zetten. Na meer dan 50 minuten zoeken vonden teamleden verse olifantenmest om 22.40 vlakbij een dorpsweg ten oosten van het dorp Shao en in de vroege ochtend van zaterdag werd zodoende de locatie van de kudde weer bepaald, zijnde (en geregistreerd) het dorp Zuobianshao.  Na overleg met de planning van het hoofdkwartier, bleven beide teams de kudde verder volgen.
Droneregistratie van de kudde in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan op zaterdag legde vast hoe een ondeugende jonge olifant de anderen plaagde tijdens een rustmoment, om een poging hen wakker te maken om met hem te gaan spelen. ’s Middags kozen de olifanten een meer overdekte plek in het dichte bos voor een nodige slaapperiode, maar op dit moment was één van de jongere groepsleden nog steeds in een speelmodus en de rustmodus dus negerend. Hij probeerde eerst een andere jonge olifant met allerlei capriolen uit te dagen, met zijn slurf de slapende zachte duwtjes te geven, maar dat had niet het gewenste effect. Bij zijn tweede poging maakte hij gebruik van zijn stoottanden om de slapende olifant wakker te maken maar dat resulteerde in een trap, wat de stoute olifant echter niet tot bedaren bracht. Integendeel, in plaats van het op te geven ging hij met zijn rug tegen een andere slapende olifant aan schuren. Tevergeefs proberend slapende olifanten wakker te maken gaf hij het uiteindelijk toch maar op en ging ook liggen dutten.
2 juli
De lokale autoriteiten doen alle mogelijke moeite de zwervende wilde kudde Aziatische olifanten in China’s zuidwestelijke provincie Yunnante te bewaken en begeleiden.
Om de veiligheid van de kudde in regenachtige en mistige weersomstandigheden te kunnen garanderen hebben de autoriteiten van het Eshan district van de Yuxi Stad in Yunnan provincie de toezicht op verkeer versterkt en wetenschappelijk verantwoord voedsel voor de olifanten geleverd, beschermingsgebieden opgezet en lokale bewoners gewaarschuwd niet te dichtbij te komen. Op donderdag werden 286 mensen, 164 vrachtwagens, 69 noodvoertuigen en 20 drones gemobiliseerd om 426 huishoudens met 1393 mensen te evacueren. 700 kg voedsel en 1.2 kg zout werden aan de olifanten verstrekt. De 14 koppige kudde vertoefde op woensdag en donderdag in het stadsdeel Tadian van district Ershan. De olifant die in zijn eentje op pad ging eerder in juni, inmiddels 53,6 km bij de kudde vandaan, verbleef in het district Hongta van Yuxi. Alle 15 olifanten bevinden zich binnen het bewakingsbereik. Alle olifanten en mensen zijn veilig
1 juli
De zwervende kudde wilde Aziatische olifanten die inmiddels wereldwijde aandacht geniet, reisde ondertussen 6.3km zuidoostwaarts verder binnen 24 uur op Maandag en Dinsdag in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan. ’s Dinsdagsavonds vertoefde de kudde in de bossen van het stadsdeel Tadian in het district Eshan van de stad Yuxi.
De kudde startte haar maandenlange reis in maart vanuit hun reservaat in Xishuangbanna en hebben de afgelopen plm 400 dagen 500+ km afgelegd.
21 dagen terug, scheidde een mannelijke olifant zich van de kudde af, hij bevindt zich op zo’n 53km afstand in het Hongta district van Yuxi.
Volgens de provinciale autoriteiten, die de migratie van de wilde olifanten bewaken, werd het volgen via lucht en op de grond door zware regenval en mist op woensdag ernstig gehinderd. In de buitenwijken van de dorpen zijn infrarood camera’s opgesteld die vroegtijdig alarmeren waar olifanten mochten opduiken om te willen passeren.
De begeleiding van de kudde ter plekke heeft eveneens de begeleiding op de grond geintensiveerd en heeft sneller bewoners geëvacueerd om conflicten tussen mens en dier te voorkomen.

 

8 gedachtes over “Epische Reis #4

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.