Pieter Vertelt #62

We moeten het hebben over een gevoelig onderwerp.

Iets dat raakt aan de fundamenten van ons land, maar waar we na een week vol incidenten niet meer over kunnen zwijgen: trekkerbezit.

Na het omploegen van een beschermd natuurgebied, het inrijden op agenten en het op de snelweg gooien van brandende hooibalen is de vraag:

is het in Nederland niet veel te makkelijk om aan een trekker te komen?

Mijn column voor De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Heb én hou het goed  

Pieter Vertelt #61

Het opvallendste nieuws van dit moment is dat er eigenlijk alleen maar oud nieuws is.

In Den Haag begonnen de verhoren in de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Een dossier dat al tientallen jaren loopt.

De bureaucratische muur is het enige bouwwerk in Groningen dat altijd recht overeind blijft staan.

Mijn column voor De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Heb én hou het goed  

Pieter Vertelt #60

Het asielbeleid is een van de grootste politieke successen van de afgelopen decennia.
Asielzoekers die buiten slapen, op stoelen in de hal of in provisorische tenten.
Er zijn politici die hier alleen maar van konden dromen.
Er is jarenlang keihard aan gewerkt om dit punt te bereiken.
Eigenlijk is dit een prachtig inspirerend voorbeeld.
Als je iets echt met heel je hart wil en iedereen zich daar eensgezind voor inzet dan kun je het samen voor elkaar krijgen.

Mijn column voor De Nieuws BV op NPO Radio 1.

 

 

Heb én hou het goed  

Pieter Vertelt #59

Wat dit land juist nodig heeft zijn meer boeren.
Kleinere boeren die fatsoenlijk betaald krijgen en boeren die eten maken, écht eten.
Nu is 80% van wat op de akkers groeit gewoon veevoer dat in de koeien gaat die geëxporteerd worden.
Hup kabinet, nu de schouders eronder want we hebben nu stikstofbeleid, gefeliciteerd daarmee, nu alleen nog landbouwbeleid.

Mijn column voor De Nieuws BV op NPO Radio 1.

 

 

Heb én hou het goed