*=== Rijmelarij

Plastic

  Schone oceaan is dat nou zoveel gevraagd? Het is Godsgeklaagd   Het leven neemt af onbetaalbaar moois sterft uit voor des mensch' gemak   Krampachtig houvast aan het toch overleven. Vastberaden Kraak klemt zich aan anker van hoop want die doet nog steeds leven.     Heb én hou het goed  

*=== Rijmelarij

D-s

    Overdaad aan D waait aaiend aan je voorbij Onverzadigbaar     Waait in licht en pracht toont haar afkomst en veerkracht Vol verwachtingen     Tussendoor stappend Plensen voeten in poelen, Waters en modders Voorzien D's van bakken vuil Vitamines ophalen.     Heb én hou het goed  

*=== Rijmelarij

Versleten Veren

  Versleten veren van grenzeloos Gooisch Matras verliezen veerkracht.   Schaamteloos misbruik vermorzelt idealen onherroepelijk.   Schone Schijn vervaagt Stuiterend Matras beschaamt Schellen vallen af Onherstelbare schade Gooisch Matras' tijd is écht óp! Heb én hou het goed  

*=== Rijmelarij

Afwachtend

  In 't groen verscholen, een oogje in 't zeil houden. Weloverwogen.   In schijnveiligheid Het leven vol op de rem Teruggehouden   Op afstand toezien Herinneringen dromen Wat was is voorbij Wat komt is nog onbekend In tijd tegemoet ziende Heb én hou het goed